Redakcja

„Fale Loki Koki – Czasopismo Kreatywnego Fryzjera”
Polwell Sp. z o.o.
ul. Ołowiana 12
85-461 Bydgoszcz

Redaktor Naczelna

Stefania Dowgiałło-Tabaka
tel 667 159 370

Redakcja

„Fale Loki Koki – Czasopismo Kreatywnego Fryzjera”
Polwell Sp. z o.o.
ul. Ołowiana 12
85-461 Bydgoszcz

Redaktor Naczelna

Stefania Dowgiałło-Tabaka
tel 667 159 370