Jak zarządzać ryzykiem w branży usług hair&beauty?

Jak zarządzać ryzykiem w branży usług hair&beauty?

autor: Stefania Dowgiałło-Tabaka | kategoria: szkolenia

Akademia Versum Zarządzanie ryzykiem 2„Ryzyko” to jedno z tych słów, które natychmiast kojarzą się nam z czymś złym. Trzeba jednak pamiętać, że obok negatywnych skutków ryzyko może się wiązać z pewnymi korzyściami. Ma zatem dwojaki charakter: związany z zagrożeniem i związany z szansą.

Właściciele, menedżerowie i pracownicy salonów oraz gabinetów również funkcjonują w warunkach znacznego ryzyka, wynikającego z bardzo różnych przyczyn. Mogą to być uwarunkowania biologiczne, działania klientów, działania własne menedżerów lub pracowników, rzeczywistość gospodarcza, czy też powszechne w każdej branży ryzyko zawodowe.

Można powiedzieć, że każdego dnia w salonie podejmowane są działania, które mogą przynieść negatywne skutki. Dlatego warto oswoić się z ryzykiem i opracować system zarządzania – tak aby zamiast strat generować zyski.

Dokładną analizę ryzyka oraz praktyczne porady jak neutralizować zagrożenia opracowała Joanna Klonowska – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Wyższej Szkole Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie, wykładowca akademicki, autorka publikacji naukowych oraz właścicielka i menedżer salonu kosmetologicznego.

Pełna wersja materiału dostępna na stronach Akademii Versum, pod adresem:

http://www.akademiaversum.pl/zarzadzanie-ryzykiem-w-branzy-hair-and-beauty/

Na podstawie materiałów Akademii Versum

21 cze 2016