Davines: „Bądź najlepszy dla świata” – znamy wyniki konkursu

Davines: „Bądź najlepszy dla świata” – znamy wyniki konkursu

autor: Stefania Dowgiałło-Tabaka | kategoria: wydarzenia

Bądź wśród najlepszych dla świata konkurs DavinesKlienci salonów fryzjerskich współpracujących z Davines od grudnia przesłali w sumie 257 pomysłów, jak chcieliby pomóc potrzebującym.

W ramach konkursu „Bądź najlepszy dla świata” włoskie jury marki wybrało trzy projekty, które zostaną zrealizowane za kwotę 10 000, 7500 oraz 5000 zł.

Wsparcie powędruje do przychodni dla ubogich i bezdomnych, zrealizowany zostanie projekt, mający na celu uwrażliwienie młodzieży na potrzeby starszych, a także – powstanie plac zabaw dla podopiecznych domu dziecka. Projekty zostaną zrealizowane w 2018 roku.

1. Miejsce – nagroda w wysokości 10 000 zł
Przychodnia „Otwarte Drzwi”
Marta Skibka, klientka salonu fryzjerskiego Akademia Papaver, Bydgoszcz
Z opisu autorki: „Przychodnia Otwarte Drzwito inicjatywa studenckiej uczelni medycznej w Bydgoszczy, która dotyczy bezpłatnych porad medycznych dla osób ubogich, nieubezpieczonych, bezdomnych oraz samotnych matek z dziećmi. W przychodni pod opieką lekarza dyżurują studenci medycyny i za darmo przyjmują pacjentów, w zamian zyskując praktykę. Jako że przedsięwzięcie funkcjonuje w formie wolontariatu, liczy się każda pomoc materialna i fizyczna do pracy. Potrzebne są wszelkie środki medyczne, dzięki którym można udzielać pomocy medycznej. Począwszy od środków opatrunkowych, poprzez podstawowe leki, kończąc na wyposażeniu torby lekarskiej.”

2. Miejsce – nagroda w wysokości 7500 zł
„Stary, ale jary”
Marta Podhorecka, klientka salonu fryzjerskiego HAIR HOME Marta Błoch, Bydgoszcz
Z opisu autorki: „Projekt Stary, ale jaryma na celu zwiększenie wiedzy na temat starości, a w szczególności uwrażliwienie młodzieży na problemy i potrzeby seniorów. Projekt byłby realizowany poprzez warsztaty w szkołach ponadpodstawowych, gdzie oprócz tematycznych wykładów, uczestnicy wcielaliby się w osobę starszą poprzez założenie symulatora odczuć starczych i wykonywanie w nim podstawowych czynności dnia codziennego. Projekt jest bezpośrednio skierowany do młodzieży, jednak pośrednio pomaga też starszemu społeczeństwu.”

3. Miejsce – nagroda w wysokości 5000 zł
„MIEJSCE REKREACJI”
Monika Zawadzka, klientka salonu fryzjerskiego Moniki Czeczko – Studio fryzur „Prestige”, Bartoszyce

Z opisu autorki: „Celem projektu jest stworzenie miejsca rekreacji dla dzieci i młodzieży w ogrodzie przy wielofunkcyjnej placówce opiekuńczo-wychowawczej im. Janusza Korczaka. Dzieci pochodzą ze środowisk patologicznych, ubogich oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym. Są to często dzieci niepełnosprawne intelektualnie i ruchowo.  Wyposażony ogród pozwoli odreagować niepozytywne emocje i  spędzić czas na radosnej oraz wspólnej zabawie z rówieśnikami. Dzieci z dysfunkcjami ruchowymi będą miały możliwość usprawnić koordynację ruchową, równowagę i tężyznę fizyczną, natomiast dzieci nieśmiałe i wycofane będą mogły włączyć się do współpracy i współzawodnictwa w grupie rówieśniczej”.

Bądź wśród najlepszych dla świata

Konkurs „Bądź najlepszy dla świata” jest autorską inicjatywą Davines, realizowaną w ramach międzynarodowej kampanii BCorp. Kampanią tą marka świętuje zdobycie wyróżnienia BCorporation (w skrócie BCorp). Przyznaje je amerykański NGO BLab firmom, które „chcą być najlepsze DLA świata”. Obecnie jest już 2400 firm z certyfikatem BCorp, które prowadzą etyczny biznes, realizują proekologiczne podejście, są odpowiedzialne, transparentne i dążą do pomocy potrzebującym.
Zapraszając fryzjerów oraz ich klientów do udziału w konkursie, Davines chciał zwrócić ich uwagę na potrzeby ich lokalnego otoczenia, a jednocześnie pokazać, jak może współdziałać biznes oraz społeczeństwo.

Do konkursu można było zgłaszać projekty mające na celu pomoc osobom i społecznościom, zwierzętom, a także ochronę środowiska. Projekty można było przesyłać do końca stycznia przez platformę internetową www.bcorpdavines.pl.  Do konkursu napłynęło w sumie 257 zgłoszeń z całej Polski.

Jak czytamy w werdykcie włoskiego Jury Davines w Parmie: „Uzyskanie certyfikatu B Corp było kamieniem milowym dla Davines, czymś, co według nas może zmienić sposób prowadzenia biznesu poprzez zbudowanie wzajemnego zaufania u naszych klientów oraz innych firm. Dzięki kampanii B Corp udało nam się wykonać kolejny krok naprzód, poprzez zaangażowanie ludzi, którzy podzielają naszą filozofię i wartości.

Teraz możemy powiedzieć, że 257 zgłoszonych projektów to wielki sukces! Chcemy podziękować uczestnikom za wszystkie opisane inicjatywy. Było bardzo ciężko wyłonić zwycięzców spośród tylu ważnych i pięknych projektów!”

Na podstawie materiałów Davines

 

09 mar 2018