Davines wśród firm najlepszych DLA świata – certyfikat B Corporation®

Davines wśród firm najlepszych DLA świata – certyfikat B Corporation®

autor: Stefania Dowgiałło-Tabaka | kategoria: wydarzenia

DAvines BCorpCzy we współczesnym biznesie nadal chodzi o jak największe zasięg i sprzedaż? A może bardziej powinny się liczyć etyka w działaniu i proekologiczne podejście, odpowiedzialność oraz pomoc jak największej liczbie potrzebujących?

Istnieje taka grupa firm, które wcale nie chcą być najlepsze na świecie, ale najlepsze DLA świata. To tzw. BCorps™. Davines, producent dostępnych w Polsce kosmetyków fryzjerskich, dołączył do tej międzynarodowej społeczności firm, dla których biznes to przede wszystkim narzędzie do czynienia dobra.

Grupa Davines została założona przez rodzinę Bollatich w Parmie we Włoszech w 1983 r. W portfolio Grupy znajduje się m.in. marka profesjonalnych kosmetyków do pielęgnacji, koloryzacji i stylizacji włosów – Davines, dostępna w polskich salonach fryzjerskich od 2009 r. Celem założycieli było prowadzenie etycznego biznesu, który będzie wywierał pozytywny wpływ na ludzi oraz na środowisko. Po 33 latach istnienia firmy, wysiłek został nagrodzony – Davines uzyskał certyfikat BCorp™, przyznawany firmom spełniającym najwyższe standardy w zakresie działań na rzecz otoczenia, środowiska, a także w zakresie przejrzystości i odpowiedzialności.

W ten sposób Davines dołączył do społeczności niemal 2000 firm z certyfikatem B Corporation® z ponad 130 branż i 50 krajów świata, którym przyświeca jeden cel: nadać nowe znaczenie słowu „sukces” w biznesie.

Nazwa „B Corporation” pochodzi od angielskiego określenia Benefit Corporation, czyli firm, dla których priorytetem są działania na rzecz dobra społecznego (np. pomoc najuboższym) oraz środowiska (np. proekologiczna produkcja). BCorp™ to taki certyfikat jak fair trade (ang. sprawiedliwy handel), jednak w odróżnieniu do niego odnosi się do wszystkich aspektów działalności firmy.

Aby uzyskać certyfikat, Davines musiał spełnić wymagania organizacji non-profit B Lab®, która dokonuje ewaluacji firm w ramach pięciu obszarów: pracownicy, zarządzanie, społeczność, klienci, środowisko. Davines uzyskał bardzo dobre wyniki w następujących zakresach:

– analiza cyklu życia produktu biorąca pod uwagę wpływ na środowisko i otoczenie,

– zmniejszenie ilości materiałów stosowanych do opakowania produktów z uwzględnieniem działań mających na celu zmniejszenie ich wpływu na środowisko,

– redukcja odpadów,

– wzrost ilości odpadów przeznaczonych do recyklingu,

– zaangażowanie wszystkich dostawców na całej ścieżce podlegającej certyfikacji,

– przywiązywanie wagi do dobrobytu pracowników firmy.

Z ważniejszych danych:

W Davines 48% stanowisk menedżerskich obejmują kobiety. Firma przetwarza lub odzyskuje 31% odpadów, w siedzibie firmy w Parmie wykorzystywana jest energia w 100% pochodząca ze źródeł odnawialnych. Firma działa również intensywnie na rzecz otoczenia – każdego roku razem z ekologiczno-badawczą organizacją LifeGate sadzi lasy o powierzchni 350 boisk piłkarskich – w ten sposób niweluje poziom CO2 emitowanego podczas produkcji. Wspiera bioróżnorodność życia na Ziemi, wykorzystując w produkcji ekstrakty pochodzące z włoskich tradycyjnych gospodarstw, uprawiających rośliny zagrożone wyginięciem. Od 2 lat organizuje dla fryzjerów międzynarodowy konkurs I Sustain Beauty na najciekawszy projekt CSR. Od 7 lat organizuje Dzień Zrównoważonego Piękna (ang. Sustainable Beauty Day), w ramach którego fryzjerzy i ich klienci biorą udział w zbiórkach pieniędzy na zakup sadzonek drzew, a potem sadzą drzewa.

W ocenie ogólnej, Davines uzyskał 99 punktów. Jak zaznaczył Bart Houlahan, współzałożyciel B Lab®: „99 punktów to wynik powyżej średniej wśród całej społeczności B Corporations […] i firm podobnych rozmiarów jak Davines. To wynik godny uwagi, powinniście być z tego naprawdę dumni”.

Na tym Davines jednak nie poprzestaje, traktując te osiągnięcia jako punkt wyjścia, aby stać się jeszcze lepszą firmą dla świata.

www.davines.com/pl, www.facebook.com/davinespolska

Na podstawie materiałów Davines

23 sty 2017