Uczniowski staż w Mediolanie

Uczniowski staż w Mediolanie

autor: Stefania Dowgiałło-Tabaka | kategoria: wydarzenia

Grupa uczennic z technikum usług fryzjerskich oraz uczniów z technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Zespołu Szkół nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie była uczestnikami projektu „Innowacyjność Kluczem Do Sukcesu” (POWERVET-2018-1-PL01-KA102-049483) w Mediolanie, we Włoszech. 

Uczniowie kształcili się za granicą w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER, dofinansowanego z Funduszy Europejskich. 16 uczennic z klasy 2 i 3 technikum usług fryzjerskich odbyło staż zagraniczny w zakładach fryzjerskich.

Przez cztery tygodnie uczennice miały możliwość przyglądania się pracy włoskich fryzjerów, poznawania nowych technik stylizacji, cięcia, układania fryzur, koloryzacji, pielęgnacji włosów, poznawania nowych produktów i kosmetyków wykorzystywanych we włoskich salonach fryzjerskich. Miesiąc pracy zagranicznej umożliwił im zdobycie fantastycznego, ciekawego doświadczenia i porównania pracy fryzjera we Włoszech i w Polsce.

Dziewczyny na co dzień w szkole uczą się swojego fachu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Lesznie. Nie mają typowego kontaktu z klientem, tak jak to było w Mediolanie. Uczennice doskonaliły zatem również umiejętności interpersonalne, uczyły się jak rozmawiać z włoskim klientem, włoskim tutorem i z włoskim pracodawcą. Staż był tym bardziej wartościowy, że uczennice miały możliwość doskonalenia swoich umiejętności posługiwania się na co dzień  językiem angielskim.

Po zakończonym stażu odbyło się oficjalne wręczenie Certyfikatów Uczestnictwa oraz Certyfikatów Europass Mobilność – dokumenty w dwóch językach, polskim i angielskim. Certyfikaty Europass są oficjalnym dokumentem w krajach Unii Europejskiej i służą do potwierdzenia zdobytych umiejętności i okresów nauki lub szkolenia, odbywanych w innym kraju europejskim w ramach wyjazdu zorganizowanego, określanych mianem europejskich ścieżek kształcenia zawodowego. W niedalekiej przyszłości uczniowie wykorzystają te dokumenty ubiegając się o pracę w swoich przyszłych zakładach pracy.

Uczestnicy projektu poznali również włoskie smaki, zwyczaje, obyczaje, nowych ludzi, nowe miejsca, komunikację lokalną. Wszyscy wyjechali z tych praktyk wzbogaceni duchowo, zawodowo i intelektualnie. Pakiet tego doświadczenia zarówno zawodowego, jak i kulturalnego jest zatem bezcenny.

Praktyki zagraniczne były nagrodą za naukę, umiejętności językowe oraz zachowanie. Celem wyłonienia  kandydatów uczniowie musieli dodatkowo przygotować prezentację multimedialną na temat Mediolanu.

                       Na podstawie materiałów Zespołu Szkół nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie 

 

20 wrz 2019